Шановні колеги!

ІНСТИТУТ ЗАПРОШУЄ

взяти участь у роботі

ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ»,

яка відбудеться 19 травня 2017 року на базі Інституту. До участі в конференції планується залучити слухачів та студентів КНУ імені Тараса Шевченка та Інституту, військовослужбовців УДО України, провідних науковців у галузі національної безпеки та інших зацікавлених осіб.

Під час роботи конференції передбачена робота наступних секцій:

-         історичні, теоретичні та методологічні аспекти національної безпеки;

-         правові аспекти забезпечення національної безпеки;

-         психологічні аспекти забезпечення національної безпеки;

-         актуальні аспекти підготовки фахівців у сфері національної безпеки.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Необхідна інформація:

Реєстрація учасників конференції відбудеться 19 травня з 8:30 до 9:00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана 8.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 17 квітня 2017 року надіслати (подати) до Оргкомітету (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.):

 • заявку (зразок заявки додається);
 • рецензію наукового керівника з підписом – для осіб, які не мають наукового ступеня;
 • текст доповіді (обсяг до 3 сторінок).

Протягом 2 днів з моменту отримання тексту доповіді Оргкомітет направляє підтвердження на електрону скриньку, з якої було отримано матеріали.

 

Учаснику конференції необхідно враховувати наступне:

 • усі витрати по відрядженню, проживанню та харчуванню здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, що його відрядила;
 • доповіді учасників будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції та розміщені на Інтернет-сайті Інституту http://www.indo.knu.ua;
 • оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей;
 • тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені;
 • матеріали, які надіслані після 17 квітня 2017 року прийматися до розгляду не будуть;
 • відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори (наукові керівники за наявності) доповідей.

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

 • Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище автора(ів) (Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Тези, Іванов_ Рецензія);
 • текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл, як правило з розширенням *.rtf.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОПОВІДІ

 1. Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати наукового дослідження і оформлена відповідно зазначених вимог.
 2. Обов’язкова постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розвязання даної проблематики і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена доповідь; формулювання цілей даного дослідження (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження і перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
  1. Обсяг доповіді до 3 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
  2. Текст може містити лише кінцеві посилання (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і сторінка, на якій викладено відповідне положення).
  3. Сторінки не нумеруються.
  4. Перший рядок – назва секції (шрифт звичайний (окрім слова «Секція» - шрифт напівжирний), з лівого боку).
  5. Другий рядок – прізвище та ініціали автора(ів) (напівжирним), посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання. Прізвище наукового керівника зазначати не потрібно.
  6. Третій рядок – повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру).
  7. Через інтервал розміщується текст доповіді (тез) вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
  8. У кінці тексту доповіді розміщують список використаних джерел, який повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису. Посилання на джерела (без повторів) здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номеру джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25–26], а назви джерел слід наводити в кінці тез доповіді у порядку згадування у тексті.
  9. Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, публікуватися не будуть.

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка

Для участі у підсумковій

науково-практичній конференції

«РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ»

Прізвище _______________________________________

Ім'я ___________________________________________

По батькові   ___________________________________

Місце роботи ___________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада _____________

Тема доповіді ___________________________________

_______________________________________________

Секція ________________________________________

_______________________________________________

Відомості про приїзд (вказати необхідне):

Особиста участь / Не зможу взяти особисту участь.

Координати для контакту:

Індекс _________Адреса _________________________

Тел.:___________Ел. адреса _____________________________

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Секція:теоретичні та методологічні аспекти національної безпеки

Іванов І.І.

слухач 1 курсу Інституту УДО України

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

/текст доповіді/

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Горова Оксана Борисівна

0677785278

Гребенюк Максим Олександрович

0631805981

Кузнецов Віталій Володимирович

0505649826

Адреса ІнститутуУДО України:

м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, 01133.

Ел. пошта:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.