Шановні колеги!

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЗАПРОШУЄ

 взяти участь у роботі

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУБЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ»,

яка відбудеться 24 листопада 2017 року на базі Інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка. До участі в конференції запрошуються провідні науковці, практики, молоді вчені у галузі державної безпеки і права  та інші зацікавлені особи.

Під час роботи конференції передбачена робота наступних секцій:

- пріоритетні напрямки забезпечення національної безпеки України в умовах безпекового середовища та виникнення загроз комбіновано-гібридного характеру;

- теоретичні та методологічні аспекти реформування секторів національної безпеки та оборони;

- основні напрямки розвитку УДО України як важливої складової сектору безпеки та оборони;

- оптимізація механізму підготовки фахівців у контексті забезпечення національної та міжнародної безпеки;

- взаємодія  правоохоронних органів сектору безпеки в контексті міжнародного досвіду;

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Необхідна інформація:

Реєстрація учасників конференції відбудеться 24 листопада з 09:00 до 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 36 (метро Васильківська).

Для участі в конференції необхідно не пізніше 10 листопада 2017 року надіслати (подати) до Оргкомітету (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.):

 • заявку (зразок заявки додається);
 • рецензію наукового керівника з підписом – для осіб, які не мають наукового ступеня;   
 • текст доповіді (обсяг до 3 сторінок).

Протягом 2 днів з моменту отримання тексту доповіді Оргкомітет направляє підтвердження на електрону скриньку, з якої було отримано матеріали.

Учаснику конференції необхідно враховувати наступне:

 • усі витрати по відрядженню, проживанню та харчуванню здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, що його відрядила;
 • доповіді учасників будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції та розміщені на Інтернет-сайті Інституту http://www.indo.knu.ua;
 • оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей;
 • тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені;
 • відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори (наукові керівники за наявності) доповідей.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

 • Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище автора(ів) (Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Тези, Іванов_ Рецензія);
 • текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл, як правило з розширенням *.rtf.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОПОВІДІ

 1. Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати наукового дослідження і оформлена відповідно зазначених вимог.
 2. Обов’язкова постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розвязання даної проблематики і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена доповідь; формулювання цілей даного дослідження (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження і перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
 1. Обсяг доповіді до 3 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 2. Текст може містити лише кінцеві посилання (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і сторінка, на якій викладено відповідне положення).
 3. Сторінки не нумеруються.
 4. Перший рядок – назва секції (шрифт звичайний (окрім слова «Секція» - шрифт напівжирний), з лівого боку).
 5. Другий рядок – прізвище та ініціали автора(ів) (напівжирним), посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання. Прізвище наукового керівника зазначати не потрібно.
 6. Третій рядок – повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру).
 7. Через інтервал розміщується текст доповіді (тез) вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
 8. У кінці тексту доповіді розміщують список використаних джерел, який повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису. Посилання на джерела (без повторів) здійснюється у квадратних дужках із зазначенням номеру джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25–26], а назви джерел слід наводити в кінці тез доповіді у порядку згадування у тексті.
 9. Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, публікуватися не будуть.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка

Для участі у міжнародній

науково-практичній конференції

«СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ

БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ»

Прізвище _______________________________________

Ім'я ___________________________________________

По батькові   ___________________________________

Місце роботи ___________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада _______________________________________________

Тема доповіді ___________________________________

_______________________________________________

Секція  ________________________________________

_______________________________________________

Відомості про приїзд (вказати необхідне):

Особиста участь / Не зможу взяти особисту участь/ Skypeзв'язок

Координати для контакту:

Індекс _________Адреса  _________________________

Тел.:___________Ел. адреса _____________________________

ЗРАЗОК  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Секція: теоретичні та методологічні аспекти реформування секторів національної безпеки та оборони

Іванов І.І.

к.ю.н., доцент,

старший науковий співробітник ВНМ Інституту УДО України

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: УДОСКОНАЛЕННЯ  ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

/текст доповіді/

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Шутий Михайло Володимирович

0678993337

Горова Оксана Борисівна

0677785278

Адреса Інституту УДО України:

м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, 01014.

Ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

_______________________________________________________________________________________________________

 

РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ:

ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ

 

19 травня 2017 р. в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася приурочена до Дня науки підсумкова науково-практична конференція на тему «Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи».

У її роботі взяли участь представники Міністерства оборони України, МВС України,Управління державної охорони України, Служби безпеки України, біля 10 вищих навчальних закладів та наукових установ, відомі науковці та практики.

З вступним словом до учасників конференції звернувся начальник Інституту УДО України, кандидат психологічних наук В.А. Чайковський.Привітавши учасників конференції з професійним святом – Днем науки, Владислав Анатолійович зазначив, що метою конференції є реалізація одного з основних шляхів досягнення необхідних спроможностей складових сектору безпеки і оборони – підвищення ефективності наукової і науково-технічної діяльності в інтересах безпеки і оборони.

Було оголошено вітальне слово від начальника Управління державної охорони України генерал-полковника В.В. Гелетея та ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченкадоктора філософських наук, професора, академіка Національної академії наук України Л.В. Губерського.

Серед виступів, що викликали широке обговорення та жвавий інтерес учасників конференції, були доповіді д.ю.н., професора, заслуженого юриста України, головного наукового співробітника Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України Є.Д. Скулиша щодо окремих особливостей сучасного інформаційно-психологічного протиборства; д.психол.н., професора, головного наукового співробітника лабораторії психологічного забезпечення діяльності ОВС Державного науково-дослідного інституту МВС України В.І. Барка щодо толерантності до невизначеності та її врахування при підборі керівників правоохоронних органів; д.ю.н., професора, завідувача наукової лабораторії Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України І.Ф. Коржа на тему «Філософія поняття «безпека»; д.психол.н., доцента, доцента кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Д.О. Александрова щодо нових підходів до психопрофілактичної роботи з військовослужбовцями як напрям забезпечення національної безпеки; к.ю.н., доцента, старшого наукового співробітника, доцента кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Г.О. Усатого щодо кримінально-правової амністії бойовиків з ОРДЛО.

  У рамках роботи чотирьох секцій конференції учасниками розглядалися історичні, теоретичні та методологічні аспекти національної безпеки; правові аспекти забезпечення національної безпеки; психологічні аспекти забезпечення національної безпеки; актуальні аспекти підготовки фахівців у сфері національної безпеки.

Учасники підсумкової науково-практичної конференції підкреслили, що обрана тема наукового форуму стала плідним підґрунтям для обміну думками щодо подальшого розвитку законодавства України, реформування національної безпеки України, оптимізації механізму підготовки фахівців сектору безпеки та оборони у контексті реалізації стратегії забезпечення національної безпеки.

Матеріали та програма науково-практичної конференції розміщено на сайті Інституту.

Програма конференції 19.05.2017

Збірник тез конференції 19.05.2017

Резолюція конференції 19.05.2017

Фото конф 19.05

Фото конф 19.05 2

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Науково-практична конференція з питань

інформаційної безпеки

 

 16 грудня 2016 року представники кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін Спірічева О.В., Жукевич І.П. та слухачі І курсу магістратури Інституту Управління державної охорони України КНУ імені Тараса Шевченка відвідали V Міжвузівську курсантську науково-практичну конференцію іноземними мовами «Сучасні механізми забезпечення інформаційної безпеки (зарубіжний досвід)», яка відбулася у Національній академії Служби безпеки України.

Робота конференції розпочалася з пленарного засідання і продовжилася у секціях за мовними напрямками. Були розглянуті питання державної безпеки в умовах гібридної війни, маніпулювання у засобах масової інформації, міжнародного співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю тощо. Доповіді були представлені англійською, німецькою, французькою, польською, чеською, румунською, словацькою, турецькою мовами.

 

НА СБУ

_____________________________________________________________________________________________________

Військовослужбовці Інституту УДО України прийняли участь у Міжнародній науково-методичній конференції

У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського 13-14 грудня 2016 року відбулася міжнародна науково-методична конференція, присвячена вдосконаленню системи фізичної підготовки у Збройних Силах України в умовах сьогодення та приведення її до сумісності зі стандартами армій країн – членів НАТО. Протягом двох днів учасники обмінювалися досвідом з питань удосконалення системи фізичної підготовки та спорту у силових структурах.

На те, що відбувається під час бою, впливають психологічний і фізичний стан військовослужбовців. На жаль, люди часто гинуть саме через власну неготовність. Сьогодні кожен має свої напрацювання, нові підходи та погляди на фізичну підготовку у Збройних Силах. Протягом конференції була можливість визначити, як вдосконалити фізичну підготовку та довести її до відповідності стандартам Альянсу.

У заході брали участь іноземні та вітчизняні науковці, а також представники оборонного відомства України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Офісу зв’язку НАТО в Україні, іноземні радники при Міністерстві оборони України.

Євроінтеграція України, розвиток партнерських відносин з Північноатлантичним блоком передбачають, що фізична підготовка військ буде сумісною зі стандартами армій країн – членів НАТО. Під час конференції учасники розглянули, як з урахуванням досвіду АТО засобами фізичної підготовки підвищити боєздатність військовослужбовців. У планах на наступний рік – впровадити у систему підготовки методику кросфіт, яка розвиває готовність діяти в екстремальних ситуаціях. Актуальними темами обговорень були рекреація і реабілітація учасників бойових дій, а також соціальний захист військовослужбовців з обмеженими можливостями.

У ході конференції учасники проаналізували передовий досвід фізичної підготовки військовослужбовців провідних країн – членів НАТО, особливості організації фізичної підготовки особового складу у системі бойового навчання військ (сил) в умовах сьогодення, досвід впровадження інноваційних освітніх і спортивно-оздоровчих технологій у процесі фізичної підготовки, специфіку рекреації та фізкультурно-спортивної реабілітації, а також актуальні питання нормативно-правового забезпечення фізичної підготовки військовослужбовців і правоохоронців.

На сьогодні підготовлена Концепція розвитку фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України на період до 2020 року. Крім того, вперше за історію незалежності країни відпрацьований пакет нормативно-правових документів оборонного реформування. У 2017 році запланована його практична реалізація, а наступного року на базі Національного університету оборони України заплановане створення Військового інституту підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту для всіх силових структур.

Conf10

_____________________________________________________________________________________________________

НАУКОВИЙ ЗАХІД

ПРИСВЯЧЕНИЙ МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

 

У міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2016 р. в Національній академії внутрішніх справ була проведена міжнародна науково-практична конференція. Її організаторами виступили Міністерство внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ, Консультативна місія ЄС в Україні, Національна академія правових наук України, ГС «Центр запобігання та протидії корупції».

У роботі конференції взяли участь представники законодавчої, виконавчої, судової влади, відомі науковці та практики, представники громадських та міжнародних організацій. Також приймали участь у даному почесному зібранні представники Інституту УДО України КНУ імені Тараса Шевченка начальник Інституту кандидат психологічних наук Чайковський В.А. та завідувач кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор Кузнецов В.В.

На початку конференції з привітальним словом виступив ректор академії, доктор юридичних наук, професор В.В. Чернєй. Він окреслив актуальність даного заходу: «Перезавантаження системи запобігання та протидії корупції, що триває в нормотворчій площині, потребує якнайшвидшого впровадження вже законодавчо закріплених положень у сфері правозастосування, зокрема в діяльності правоохоронних та інших державних інституцій з досвідом фінансових розслідувань». Особливу увагу учасників конференції привернули доповіді заступника Міністра освіти і науки України – керівника апарату Греби Р. В., президента НАПрН України, академіка НАПрН України, доктора юридичних наук, професора Петришина О. В., судді Конституційного Суду України, доктора юридичних наук Гультая М. М., керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України, кандидата юридичних наук, доцента Гребенюка М. В., президента видавничої організації «Юрінком Інтер», доктора юридичних наук, професора Ковальського В. С., доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, член-кореспондента НАПН України Костицького М. В.

Під час роботи конференції відбувся обмін досвідом та обговорені актуальні питання, пов’язані із адмініструванням державної антикорупційної політики; становленням і розвитком суб’єктів реалізації антикорупційної політики в Україні; аналізом корупційних ризиків у системі запобігання корупції; правовими позиціями під час розслідування корупційних злочинів; міжнародно-правовими стандартами боротьби з корупцією; відповідальністю осіб, які вчинили корупційний злочин; координацією та контролем діяльності органів виконавчої влади щодо запобігання корупції; удосконаленням антикорупційної нормативно-правової бази в Україні; удосконалення підготовки фахівців антикорупційного спрямування.

Під час наукового заходу учасники зійшлися на думці, що обрана тема конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками щодо подальшого розвитку антикорупційного законодавства України і запропонували схвалити підсумкові рекомендації та направити їх у відповідні інстанції.

конференция

Учасники конференції.

Київ, 09.11.2016 р.

_____________________________________________________________________________________________________________

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ 26.11.2016р

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ

СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАІНИ»

25 листопада 2016 р. на базі Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася науково-практична конференція на тему «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України», організована Інститутом Управління державної охорони України.

У її роботі взяли участь представники Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, НАТО в Україні, суддівського корпусу, Міністерства оборони України, Національної гвардії України, МВС України,Державної прикордонної служби України,Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, Служби зовнішньої розвідки України, Служби Безпеки України, понад 20 вищих навчальних закладів та наукових установ, відомі науковці та практики, представники громадських та міжнародних організацій.

З вступним словом до учасників конференції звернувся начальник Інституту УДО України, кандидат психологічних наук В.А. Чайковський. Було оголошено вітальне слово від начальника Управління державної охорони України генерал-полковника В.В. Гелетея.

Серед виступів, що викликали широке обговорення та жвавий інтерес учасників конференції, були доповіді завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Т.І. Блистів щодо законодавчого забезпечення реформування сектору безпеки і оборони України;керівника Програми Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони Ове Уруп-Медсена на тему «Україна – програма професійного розвитку»; Президента Міжнародного комітету по боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією, генерал-майора, професора Йозефа Затко (Словаччина) щодо використання міжнародного досвіду роботи при підготовці кадрів для відповідних структур; доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ В.І. Шакуна щодо напрямів реформування окремих суб’єктів сектору безпеки; доктора військових наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, професора кафедри стратегії національної безпеки та оборони Інституту військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського В.М. Телелима щодо перспектив розвитку сектору безпеки і оборони України.

  У рамках роботи чотирьох секцій конференції учасниками розглядалися проблеми пріоритетних напрямів забезпечення національної безпеки України в умовах безпекового середовища та виникнення загроз комбіновано-гібридного характеру; теоретичні та методологічні аспекти реформування окремих секторів національної безпеки та оборони; основні напрямки розвитку УДО України як важливої складової сектору безпеки та оборони; оптимізації механізму підготовки фахівців сектору безпеки та оборони у контексті реалізації нової стратегії забезпечення національної безпеки.

У контексті реалізації положень Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287, Воєнної доктрини України, затвердженої Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженої Указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016 питання, що обговорювалися на конференції, мають дуже важливе й принципове значення.

Учасники науково-практичної конференції підкреслили, що обрана тема наукового форуму стала плідним підґрунтям для обміну думками щодо подальшого розвитку законодавства України, реформування секторів національної безпеки та оборони, напрямків розвитку УДО України, оптимізації механізму підготовки фахівців сектору безпеки та оборони у контексті реалізації стратегії забезпечення національної безпеки.

        В рамках заходу 26 листопада для учасників конференції була здійснена екскурсія по місту Києву.

DSC 1987DSC 2014DSC 0026image 0 02 04 4d02a955119c132eff729bf0d7eb6364592077e9851a37d2fcbab01313649b85 Vimage 0 02 04 dcb21b2d77342f487f9c1a28cff425341a8eca6579a2d89847d15ef008dcbd53 Vimage 0 02 04 f7a8ace496d4806448b30fe8ed822ddda90427345dc5186616bb9ade2a18d1b3 V

______________________________________________________________________________________________________

Науковий захід державного значення

 

В Інституті УДО України КНУ імені Тараса Шевченка 19 травня 2016 р. відбулася підсумкова науково-теоретична конференція на тему «Реформування державної безпеки: історія, сучасність, перспективи». Цей науковий захід проводився в Інституті УДО України вперше та був приурочений до Дня Науки.

В обговоренні проблем реформування державної безпеки України прийняли участь перший заступник начальника УДО України генерал-лейтенант Дахновський В.А., начальник Інституту УДО України полковник Чайковський А.С., військовослужбовці УДО України, науково-педагогічні працівники та слухачі Інституту УДО України, представники інших структурних підрозділів КНУ імені Тараса Шевченка, Національної академії внутрішніх справ, Національної академії Служби безпеки України, Інституту Служби зовнішньої розвідки України.

Метою започаткування такого наукового заходу стала необхідність формування мотивації в молоді до наукових досліджень, інтелектуального зростання, презентація наукових результатів військовослужбовців УДО України, покращення творчої співпраці між різними науковими школами та сприяння розвитку взаємин між вищими освітянськими закладами України.

Учасники підсумкової науково-теоретичної конференції «Реформування державної безпеки: історія, сучасність, перспективи» визначають, що сучасні умови життєдіяльності людини в Україні та у світі, можна охарактеризувати, як напружені та вибухонебезпечні. Військові операції у зоні АТО, де навіть у час перемир’я, лунають постріли та вибухи, свідчать про існуючу реальну загрозу для життя, здоров’я населення окупованих територій та України у цілому.

На тлі цих подій, конференція визначає, що значення роботи освітян, які зайняті науковою роботу щодо реформування державної безпеки, є дуже необхідною та важливою. Фундаментом реалізації таких задач визначена сучасна фахова підготовка з охоронної діяльності та безпеки. 

 

IMG 8363

 

IMG 8353

 

IMG 8425

Тези конференції 19.05.2016 року