Основні напрями міжнародного співробітництва Інституту:

- участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжвузівського обміну слухачами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

- проведення спільних наукових досліджень;

- організація міжнародних конференцій, круглих столів та інших заходів;

- участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;

- спільна видавнича діяльність;

- надання освітніх послуг іноземним громадянам в Україні;

- створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями;

- відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між вищими навчальними закладами та іноземними партнерами;

- залучення педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі у вищих навчальних закладах України;

- направлення слухачів, які навчаються в Інституті, на навчання в закордонних вищих навчальних закладах;

- сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;

- інші напрями та форми, не заборонені законом.

Підготовка фахівців із зарубіжних країн в Інституті здійснюється за міждержавними угодами, угодами УДО України або Інституту, укладеними відповідно до чинного законодавства, з іноземними навчальними закладами, громадянами, установами та організаціями, незалежно від форм їх власності.

Контакти відділення: (044) 255-04-07

підполковник Язепов Валерій Валерійович

майор Дегтярьова Катерина Олександрівна

 

IMG 9373

Пам'ятний подарунок Єгипетського Центру Поліцейських Досліджень

 

IMG 9388IMG 9403

Памятні подарунки Служби державної охорони Республіки Азербайджан

 

IMG 9409

Диплом за результатами співпраці з Міжнародною Академією Тілоохоронців

Турецької Республіки

 

IMG 9413

Пам'ятний знак Служби Державної Охорони Республіки Молдова

 

IMG 9423