Діяльність відділення навчально-методичної і наукової роботи полягає в організації, координації, здійсненні контролю, забезпеченні та методичному супроводженні освітнього процесу щодо належної підготовки фахівців, розвитку наукової роботи серед науково-педагогічних працівників та науково-дослідної роботи серед здобувачів вищої освіти Інституту.

Безпосередньо підпорядковується першому заступнику начальника Інституту і виконує управлінсько-організаторську, координаційну, аналітичну, контролюючу функції з питань навчальної, методичної та наукової роботи.

Основним завданнями підрозділу є:

-        організація, планування, координація, оперативне управління освітнім процесом, навчально-методичною та науковою роботою в Інституті з врахуванням вимог чинного законодавства України, рішень вченої та адміністративної ради Інституту з питань організації та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на рівні, що забезпечує підготовку кваліфікованих кадрів;

-        вироблення, апробація та впровадження в освітній процес інститутських стандартів підготовки фахівців, інноваційних технологій навчання;

-        створення єдиної системи стандартів щодо науково-методичного забезпечення діяльності кафедр;

-        контроль за якістю викладання навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками кафедр Інституту;

-        організація та контроль наукової діяльності кафедр та науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти Інституту;

-        підтримання взаємозв’язків з іншими вищими навчальними закладами за напрямком забезпечення навчально-виховного процесу, організації освітньої діяльності та його науково-методичного забезпечення.

Функціонування відділення забезпечують:

  • старший науковий співробітник підполковник Лобода Андрій Миколайович;  
  • старший викладач-методист відділення лейтенант Лук'яненко Віталій Сергійович;
  • викладач-методист, лейтенант Курілін Євген Юрійович.